Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kurumlar vergisi oranı 2021

Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kurumlar vergisi oranı 2021
AK Partili milletvekillerinin ‘Ekonomik Reform Paketi’ kapsamında meclise sunduğu ve gelecek hafta görüşülmesi planlanan kanun teklifinde, kurumlar vergisinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 oranında artırılacağı maddesi üzerine Kurumlar vergisi merak konusu oldu. Kurumlar vergisi nedir ve nasıl hesaplanır ilgili vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte kurumlar vergisine dair detaylar.. Kurumlar vergisi, kurumların bir mali yıl boyunca elde ettikleri kazanç üzerinden alınan vergidir. Bahsi geçen kurumlar, anonim, limited, kooperatif, hisseli komandit şirketleri; yani sermaye şirketleridir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmadıkları için kurumlar vergisi ödemezler. Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun birinci maddesi gereği, kazancından Kurumlar Vergisi alınan kurumlar şunlardır: Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kurumlar vergisi oranı 2021 #1 Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine göre şirketin gayrisafi hasılatından kanunda belirtilmiş giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde tahakkuk eden matrahın ne kadarının vergilendirileceği belirlenmiştir. Bu oran 2018, 2019 ve 2020 için %22’idi ancak teşviklere tabi şirketler veya bazı dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olmaktadır. Şirketler tüm şubeleri, büroları, imalathaneleri için ayrı ayrı beyanname hazırlamazlar, tüm faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını tek mükellefiyet üzerinden tek beyanname ile öderler. Şirket mali yıl içerisinde zarar etmişse bir sonraki mali yılın vergi matrahında bu zararı gösterebilmekte ve vergiye konu olan tutardan düşebilmektedir ancak en fazla beş yıl önceki dönemin zararı tahakkuk ettirilebilir. Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kurumlar vergisi oranı 2021 #2 Kurumlar Vergisi, 2018, 2019 ve 2020 için %22’idi ancak teşviklere tabi şirketler veya bazı dönemlerde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı kurallara uygun olarak vergilerini ödeyen şirketler için bu oranda çeşitli oranlarda indirim olmaktadır. AK Parti yetkililerinin meclise sunduğu yeni kanun taslağında, kurumlar vergisinin yüzde 25’e çıkarılması öngörülmüştür.              

Author:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir