Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gazda kademeli tarife

AK Parti’li 78 milletvekilinin imzasını taşıyan, ’Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 18 maddeden oluşan kanun teklifi, doğal gaz faturalarından BES’e, Kurumlar Vergisi’nden kur korumalı mevduat hesaplarına kadar pek çok alanda düzenlemeler içeriyor.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ FİYAT FARKI

Teklif ile kademeli doğal gaz tarifesine geçiliyor. BES ile ’devlet katkı payını’ artırmak amacıyla değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda BES sisteminde kamu katkı payı yüzde 25’ten, yüzde 30’a çıkarılıyor. İhracatçı firmalarda Kurumlar Vergisi’nin indirimine ilişkin düzenlemeyle, Kurumlar Vergisi oranı yüzde 1 olarak öngörülüyor.

Kur korumalı mevduat hesaplarında da düzenlemeye gidiliyor. Vatandaşların, TL birikimlerinin mevduata yönlendirilmesi amaçlanıyor. Döviz endeksli TL mevduat hesaplarında kur koruma farkını ödemek amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 olarak düzenleyen madde de teklifte yer aldı.

İDARİ YARGILAMA USULÜ’NDE DEĞİŞİKLİK

TBMM Başkanlığı´na sunulan yasa teklifi ile İdari Yargılama Usulü Kanununu´nda değişiklik yapılarak iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi öngörülüyor. Böylece, haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

Diğer yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amaçları doğrultusunda, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi oranının indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanıyor. Ayrıca teklifle Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini temin amacıyla düzenleme yapılıyor.

Türk Lirası fınansal araçlara olan talebin artırılması, fınansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, fınansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle fınansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

BOTAŞ’A YETKİ

Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla yapılan düzenleme ile BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisinin verilmesi de öngörülüyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.